Adres:

Dawid Nidzworski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG GUM-ed
Katedra Wirusologii Molekularnej
Ul. Kładki 24
80-822 Gdańsk
Pok. 315