Dawid Nidzworski

Jestem doktorantem na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed w zespole prof. dr hab. Bogusława Szewczyka. Pracuję głównie nad wirusem grypy i metodami jego wykrywania.

Wcześniej obroniłem pracę magisterską także pod promotorstwem prof. dr hab. Bogusława Szewczyka a także realizowałem pracę licencjacką w tym zespole.

Jestem także absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – pracę inżynierską broniłem u prof. Józefa Kura.

Od samego początku interesowałem się naukami aplikacyjnymi a szczególnie diagnostyką wirusologiczną (w tym wirusa grypy). Idea testu zrodziła się jeszcze na studiach magisterskich i dzięki dofinansowaniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej mogę ją w tym momencie realizować.

Publikacje

 1. Kuźbicki M., Nidzworski D., Matyka M. 2011. Biotechnologia- rynek i komercjalizacjia osiągnięć naukowych. Laborant, 2, 6-8
 2. Nidzworski D., Kuźbicki M. 2011. Wsparcie procesów komercjalizacyjnych szansą na rozwój branży Life Science w Polsce. Science Business Review – Transfer Wiedzy – w druku
 3. Nidzworski D., Rąbalski Ł., Gromadzka B., Śmietanka K., Minta Z., Szewczyk B. 2011. Detection and differentiation of virulent and avirulent strains of Newcastle Disease Virus by real-time PCR – Journal of Virological Methods, 173, 144-149
 4. Nidzworski D., Kuźbicki M., Kowalczyk I., Matusiak K., Przybyłowski M., Kipiel K., Muzalewska M., Ciesielski S., 2010. Bio Bussines School – Przewodnik po komercjalizacji wyników badań z branży Life Science. Wydawnictwo Chroma, Żary 2010 ISBN: 978-83-61315-05-6
 5. Gromadzka B., Nidzworski D. 2009. Szczepionki – problem naukowo-gospodarczy. Nauka i gospodarka 1(1), s. 43-50

Zgłoszenia patentowe

 1. Oligonukleotydy, sekwencja nukleotydowa fragmentu genu białka strukturalnego M wirusa Newcastle Disease (NDV), zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji NDV – zgłoszenie nr P-391305 z dnia 24.05.2010. Współtwórcy: Nidzworski D., Wasilewska E., Szewczyk B. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański (Gdańsk), Pro-science.eu Marek Kuźbicki (Gdańsk)

Udział w konferencjach

 1. Szewczyk, B., Pająk, B., Łepek, K., Stefańska, I., Brydak, L., Szeliga, M., Romanowska, M., Nidzworski, D., Kucharczyk, K. 2011. Rapid Differentiation of Influenza A/H1N1 Infections by Single-Strand Conformational Polymorphism (MSSCP) 6th International Conference on Emerging Zoonoses, 24-27.02.2011, Cancun, Meksyk
 2. Nidzworski, D., Wasilewska E., Gromadzka B., Śmietanka K., Minta Z., Szewczyk B. 2011. Simultaneous detection and differentiation of influenza A virus and Newcastle Disease Virus by real-time PCR – International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance. 4-7.02.2011, Wiedeń, Austria
 3. Król E., Nidzworski D., Pastuch‐Gawolek G., Grynkiewicz G., Szeja W., Szewczyk B. 2010. Novel synthetic compound mimicking tunicamycin structure active against classical swine fever virus – Antivirals Congress, 7-9.11.2010, Amsterdam, Holandia
 4. Nidzworski D. 2010. Real-time PCR in virus detection. XVI Biotechnology Summer School, 11-17.07.2010, Sobieszewo, Polska
 5. Gromadzka B., Łepek K., Nidzworski, D., Król E., Tyborowska J., 2010. Ekspresja antygenów HA oraz NA w systemie bakteryjnym i bakulowirusowym. III Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, 24-26.05.2010, Łochów, Polska
 6. Nidzworski D., Rąbalski Ł., Gromadzka B., Śmietanka K., Minta Z., Szewczyk B. 2010. Detection and Differentiation of Virulent and Avirulent Strains of Newcastle Disease Virus by Real-Time PCR – 4th European Congress of Virology, 7-11.04.2010, Cernobbio, Włochy
 7. Szewczyk B., Gromadzka B., Nidzworski D., Łepek K., Śmietanka K., Minta Z. 2010. Fast Detection of Small Changes in Genomes of Recent Influenza A Isolates by Multitemperature Single-Strand Conformational Polymorphism  (MSSCP) Technique. ICGEB – IUBMB Workshop on Human RNA viruses, 10-12.02.2010, New Delhi, Indie
 8. Nidzworski, D. 2009. Praktyczne aspekty hodowli drobiu typu brojler.  II Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, 26-28.10.2009, Łańsk, Polska
 9. Nidzworski, D., 2009. Nowoczesne metody Diagnostyki Wirusologicznej.  I Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, 23-25.04.2009, Kuwasy-Woznawieś, Polska
 10. Kowalczyk I., Nidzworski D. 2009 „BioBusinessSchool – platform współpracy nauka-biznes-sektor publiczny” – „Nauka bliżej przemysłu – parki przemysłowe i technologiczne platformą współpracy”, Agencja Rozwoju Przemysłu, 02.04.2009, Warszawa, Polska
 11. Rąbalski, Ł., Szewczyk, B., Gromadzka, B., Nidzworski, D., Śmietanka, K., Minta Z. 2009. Application of miltitemperature Single-Strand Conformational Polymorphism method for detection and pathogenicity characterization of Newcastle Disease Virus. 14th International Symposium for the WAVLD, 19-20.06.2009, Madryt, Hiszpania.
 12. Nidzworski D. 2008. Detection and environmental screening of Avian Influenza. 16th International Student Scientific Conference, 8-10.05.2008, Gdańsk, Polska

 

1. Kuźbicki, M., Nidzworski, D., Matyka, M. 2011. Biotechnologia – rynek I komercjalizacja osiągnięć naukowych. Laborant, 2, 6-8