Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed – Katedra Wirusologii Molekularnej
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonuje od 1993 roku. Na MWB prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Wydział należy do trójki najlepszych wydziałów nauk biologicznych w kraju. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się w najwyższej, pierwszej kategorii.

Katedra Wirusologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr. hab. Bogusław Szewczyk

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie – Zakład Biosensorów
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt a także medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

Zakład Biosensorów
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Radecki

PRO-SCIENCE Sp. z o.o.
Firma PRO-SCIENCE zapewnia kompleksową ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje odkrycia. Firma uczestniczy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając profesjonalne wsparcie oraz usługi outsourcingowe.