„Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym”

Projekt finansowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jednym z najgroźniejszych patogenów na świecie jest wirus grypy typu A należący do rodziny Orthomyxoviridae. Wirus ten w XX wieku wywołał trzy pandemie, które pochłonęły ponad 100 milionów ludzi. Dzięki swojej niebywałej zdolności adaptacyjnej doskonale przystosował się do zmieniającego środowiska infekując bardzo szeroką grupę ptaków (zwłaszcza wodnych) oraz ssaków w tym ludzi.
Jednocześnie badania prowadzone od 1997 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (wcześniej przez Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek) wykazują, że w Polsce poziom lekooporności stale wzrasta, pojawiają się nowe dotychczas niewystępujące mechanizmy oporności. Polska należy do grupy siedmiu krajów Unii Europejskiej o najwyższym zużyciu antybiotyków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, z czego 90% zlecanych jest w podstawowej opiece zdrowotnej. Główną przyczyną wzrostu lekooporności jest nadmierne i nie zawsze uzasadnione przyjmowanie antybiotyków przez pacjentów, co powodowane jest przez brak właściwych i czułych testów diagnostyczno-różnicujących zakazenia wirusowe i bakteryjne.

Celem projektu jest sprawdzenie możliwości opracowania bioczujnika (urządzenia elektronicznego połączonego z materiałem biologicznych) w celu szybkiego wykrywania wirusa grypy w materiale środowiskowym (wymazie z gardła pacjenta, wymazie z gardła ptaków bądź produktach spożywczych).
Główną ideą projektu jest opracowanie biosensora, dzięki któremu w ciągu 5-10 minut z wysoką czułością będzie można określić obecność wirusa grypy lub jego brak.